Előnyök:
Egységes, esztétikus

A villamos energiatermelésre használt napelemek és a hőtermelésre alkalmazott síkkollektorok funkciójuk és működési elvük miatt különböző mérettel és felületi struktúrával jellemezhetőek. Ezek egyidejű alkalmazása rendezetlen, kusza összképet eredményez. A vizuális környezetszennyezés helyett egy kulturált megjelenésű, az épülethez illeszkedő elem kerülhet a ház tetejére.
Ezen túlmenően, mivel a hibridkollektor hatékonyabban tudja a villamos energiát előállítani a napelemhez képest, a kívánt teljesítmény megtartása mellett kevesebb felületre van szükség az elhelyezéshez. Így a szemlélődő tekinteteket nem a felesleges technikai elemek vonják magukra, az építészeti megoldások jobban érvényesülnek, az épület szépsége, egységes összképe hangsúlyosabban megmarad.

Előnyök:
Kevesebb kell

A fotovoltaikus villamos energiatermelés alkalmazásakor felmerülő jelentős hőmérséklet függés, a rendelkezésre álló felületek legnagyobb kihasználására ösztönzi a felhasználót. A panelek hűtésével jelentkező kedvezőbb hatásfok lehetővé teszi a kívánt éves hozamhoz szükséges panel terület csökkentését. A gyakorlatban tehát ez azt jelenti, hogy kisebb felület lekötésével elérhetővé válik a háztartás számára a célul kitűzött villamos energia mennyiségének megtermelése.

Természetesen akkor, ha ez a cél.

Ne felejtsünk el azonban egy másik megközelítést sem, miszerint a villamos energia termelés maximalizálása az elsődleges cél. Ebben az esetben a rendelkezésre álló területről a lehető legnagyobb hozamot a hűtéssel ellátott hibridpanel éri el.

Előnyök:
Magasabb hatásfok

A napelemek műszaki adatait azonos feltételek mellett adják meg a gyártók, úgymint: besugárzás: 1000 W/m2 , hőmérséklet: 24°C A panelek hatásfoka a hőmérséklet növekedésével jelentősen romlik. A felületi hőmérséklet 1°C-kal történő emelkedése 0,3-0,5%-kal csökkenti a villamos teljesítmény termelését. Nyári melegben a felület hőmérséklete akár 110°C is lehet, tehát a villamos energiatermelés akár 43%-kal is csökkenhet, jelentősen rontva az éves nyereséget. Az aktív hűtéssel üzemeltetett fotovoltaikus, azaz PVT kollektorok felületi hőmérséklete közel esik az ideális üzemi hőmérséklethez. A Volther® hibridkollektor alkalmazása esetén (45 °C felületi átlaghőmérséklet mellett) az éves energiatermelés akár 20%-kal magasabb lehet, mint egy hasonló, de nem hűtött napelem esetén.

Előnyök:
Monokristályos szerkezet

A napelemek (mono- vagy polikristályos), nagy tisztaságú szilícium cellákból épülnek fel. A monokristályos cellák gyártási eljárása körülményesebb, nagyobb odafigyelést igényel, előállítási költsége magasabb. A gyártásra fordított költségek nem feleslegesek, hiszen hatásfokuk magasabb, mint a polikristályos celláké. Ez azt is jelenti, hogy fajlagosan kisebb területre van szükség azonos teljesítmény hozam igénye esetén. Megjelenésükben ezen cellák levágott sarkú négyzetekre hasonlítanak, így jól megkülönböztethetőek a polikristályos celláktól.

Előnyök:
Jól átgondolt felépítés

Mivel a napelemek és a napkollektorok szerkezete teljesen eltér egymástól, a hibridkollektornak mindkét panelre jellemző struktúrát ötvöznie kell. Napelemek esetében a környezet felé elvezetendő hőnek fontos szerepe van, hiszen a felületi hőmérséklet növekedésével a villamos energia előállítás hatásfoka jelentősen romlik. Ehhez hozzájárul, hogy a panel működéséből kifolyólag is hőt termel.
Napkollektorok esetén viszont a kollektor által megkötött napenergia csak jó hőszigeteléssel fordítható a kollektorban áramló közeg jó hatásfokkal történő felmelegítésére.

Az ideális felépítés tehát az ábrán látható, melyben a szigetelőanyaggal burkolt szerkezetben a közvetítő közeget melegíti a napsugárzás és a napelem, ám a csőrendszerben keletkező hő már nem áramlik a környezet felé, hanem medencefűtésre, melegvíz készítésre használjuk fel.

Előnyök:
Költségtakarékos

A napfényt villamos árammá alakítani — ez zseniálisan hangzik. Főképp akkor, ha belegondolunk abba, hogy a napelemek annál több energiát termelhetnek, minél intenzívebb a napsugárzás. Sajnos ez így nem egészen igaz, mivel a napelemcellák esetében a hőmérséklet emelkedése a hatásfok folyamatos csökkenését eredményezi. Ez azt jelenti: minél jobban süt a nap, annál kevesebb a cellák által termelt villamos áram. Ez egy fatális paradoxon. Mi tudjuk a megoldást: termeljünk egyidejűleg áramot és hőt! A napenergia látható és láthatatlan hősugarakból áll, melyek különböző technológiával hasznosíthatók. Nem ritka, hogy a szolár kollektorok és a napelemek "versengenek" az igénybe vehető napos tetőfelületért. Miközben létezik egy zseniális megoldás a napban rejlő potenciál kihasználására és egyidejűleg a fotovillamos effektus hatásfokproblémájának megszüntetésére. Ezek a hibridkollektorok, amelyek a két technológiát magukba foglalva egyesítik. A Solimpeks úttörőnek számít ezen a területen. A Volther® hibridkollektorai teljesítmény, minőség és ár tekintetében is példamutatóak.

Előnyök:
Villamos energia értékesítése

Hazánkban is egyre vonzóbb a megújuló energiák használata a lakosság körében. Tudvalévő, hogy a fűtési energia mellett, a villamos energiafogyasztás a legjelentősebb mértékű egy háztartás számára. Napenergia felhasználásával azonban jelentősen csökkenthető mindkét kiadás. A hibridkollektorokkal elért fokozott mértékben termelt villamos energia fedezheti akár egész éves fogyasztásunkat is. A törvényi szabályozása ugyanis megoldott, hogy az ún. háztartási kiserőművek visszatápláljanak a villamos energia hálózatba, a szolgáltatónak kötelessége átvenni a háztartás által termelt energiát. A kivitelezés során felszerelt ad-vesz mérőóra egyaránt méri az elhasznált, valamint a termelt energiát is. Mivel az elszámolás éves viszonylatban történik, a napsugárzásban gazdag nyári időszakban termelt energia a téli időszakban "visszaszerezhető" a szolgáltatótól. Amennyiben a termelés nagyobb mértékű, mint a fogyasztás, úgy a szolgáltató –ugyan csökkentett áron- de megvásárolja tőlünk a termelt energiát. A kiserőmű csatlakoztatását csak jól szabályozott módon lehet végrehajtani. A lehetőségekről a szolgáltatónál kell érdeklődni.

Előnyök:
Zöld energia

Az elmúlt években mindenki számára világossá vált, hogy életvitelünk, felelőtlenségünk, az energiaforrások pazarlása a természeti erőforrások kimerüléséhez, ökológiai katasztrófához vezet. Az aránytalanul a fosszilis energiahordozókra támaszkodott életvitelünk már a laikusok szerint sem tartható fenn nyugodt lelkiismerettel. Az ózonréteg elvékonyodásával, a túlzott széndioxid kibocsátással, a természeti katasztrófákkal való riogatás hatására szerencsére a fosszilis energiahordozók használata helyett egyre inkább a megújuló energiaforrások alkalmazásai kerülnek előtérbe. Számtalan esetben a riogatás persze nem is megfelelő szó, hiszen olyan katasztrófákat tudhatunk magunk mögött, melyek egyértelműen visszavezethetőek környezetromboló életvitelünkre. Tehát nemcsak felelősségünk, de kötelességünk is megújuló energiaforrásokat használni, a lehető legszélesebb körben, még lakossági szinten is!

Megújuló energiaforrásnak nevezünk minden olyan energiaforrást, amely a természeti folyamatoknak köszönhetően folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik. Igazán sajnálatosnak mondható, hogy egyes felmérések szerint hazánkban is mindössze a népesség 5-10 százaléka érdeklődik az alternatív energiaforrások iránt. Fontos lenne ezen változtatni, hiszen a hazánk területére a napsugárzással érkező energia mennyisége több ezerszerese a felhasznált villamos energiának.

Ha a jelenlegi arányokon érezhető mértékben tudnánk változtatni, sokkal élhetőbb környezetet örökíthetnénk unokáinkra.

Előnyök:
Tanúsítványok

Egy termék hasznosságának és megfelelőségének megítélése nem a gyártó vagy forgalmazó feladata. Ezen csoportok ugyan teljes meggyőződéssel hirdethetik igazukat, de az elhangzott szavaknak független minősítő szervezetek adnak hitelt és súlyt. Mi sem szaporítjuk a szót a Volther® hibridkollektorral kapcsolatban, beszéljenek inkább azon intézetek logói, melyek minősítéseivel rendelkezik a termék.